AdvStory
AdvStory Dokumantasyon
Search
K
Comment on page

AdvStoryController

AdvStoryController olayları dinlemek ve akışı yönetmek için metotlar sağlar.

Controller Değişkenleri

hasClient

Hikaye ekranı açıksa true değilse false döndürür. toNextStory, toPreviousCluster gibi bazı metotlar hikaye ekranı görünür değilken kullanılamaz ve bir hata fırlatır.

position

Görüntülenen hikaye ve içerik pozisyonu. Hikaye ekranı açık değilse 0,0 döndürür.
storyCount
Toplam hikaye sayısı.

contentCount

Görüntülenen hikayedeki içerik sayısı.

isGesturesDisabled

Hareketler devre dışı ise true, değilse false döndürür.

isComponentsVisible

Başlık, alt bilgi alanı ve geri sayım göstergeleri görünürse true, değilse false döndürür.

isPaused

Hikaye duraklatıldıysa true, değilse false döndürür.

Controller Metotları

addListener(StoryEventCallback callback)

Herhangi bir hikaye olayı gerçekleştiğinde çalıştırılacak bir fonksiyon ekleyin. Olaylar kullanıcı tarafından veya otomatik olarak tetiklenebilir. Olay tipleri şunlardır:
  • trayTap
  • nextContent
  • previousContent
  • nextStory
  • previousStory
  • pause
  • resume
  • close
Listener Tanımı
typedef StoryEventCallback = FutureOr<void> Function(
/// Event type
StoryEvent event,
/// Current cluster and story index in cluster
StoryPosition position,
);

removeListener()

Önceden eklenen bir fonksiyonu herhangi bir olay olduğunda çalıştırılan dinleyiciler listesinden kaldırır. Verilen fonksiyon daha önce eklenmediyse, bu çağrı görmezden gelinir. Olayları dinlemeye artık ihtiyacınız olmadığında bu metodu kullanın.

disableGestures()

Hareketleri engeller. Bu, kullanıcının içerikler, hikayeler arasındaki geçişini engeller. Kullanıcı hikayeyi duraklatamaz veya kapatamaz. Şuna dikkat edin, Android geri tuşu ve otomatik içerik/hikaye atlama hala çalışmaya devam eder. İçerik atlamayı engellemek isterseniz disableGestures ve pause kombinasyonunu kullanın.
Hareketler bu metot çağrıldıktan sonra tekrar enableGestures metodunu çağırarak etkinleştirilmelidir. Aksi takdirde AdvStory artık hareketlere karşılık vermez.

enableGestures()

Eğer devre dışı bırakıldıysa hareketleri etkinleştirir.

hideComponents()

Hikayenin kendisi haricinde diğer tüm widget'ları gizler.

showComponents()

Gizlenen widget'ları tekrar gösterir.

pause()

Hikaye için başlatılan geri sayım duraklatılır, hikaye otomatik olarak atlamaz. Eğer içerik bir VideoContent ise video da duraklatılır. Hareketler devre dışı bırakılmadığında kullanıcı ekrana dokunarak hikayeyi devam ettirebilir.

resume()

Geri sayım kaldığı yerden devam eder, hikaye ve içerikler otomatik olarak atlanır. Eğer içerik bir VideoContent ise video oynatılır.

jumpTo(clusterIndex, storyIndex)

Verilen pozisyondaki içeriğe atlar.

toNextContent()

Sonraki içeriğe atlar. Hikayedeki son içerik ise sonraki hikayeye atlar, son hikaye ise hikaye ekranını kapatır.

toPreviousContent()

Önceki içeriğe atlar. Hikayedeki ilk içerik ise önceki hikayeye atlar, ilk hikaye ise sayacı baştan başlatır.

toNextStory()

Sonraki hikayeye atlar. Son hikaye ise hikaye ekranını ekranı kapatır.

toPreviousStory()

Önceki hikayeye atlar. İlk hikaye ise bu metodun bir etkisi yoktur.

preloadMediaFile({ required String url, String? cacheKey, Map<String, String>?requestHeaders})

AdvStory medya yükleme stratejisini genişletmek istediğinizde kullanışlıdır. Varsayılan olarak AdvStory arka planda önceki ve sonraki hikayeleri yükler.
AdvStoryController kullanılışını görmek için örnek projeye gidin.