AdvStory
AdvStory Dokumantasyon
Search
K
Comment on page

Hızlı Başlangıç

Bu sayfa, temel kullanım örneği içerir.

Temel Kullanım

  • Başlamadan önce, kurulum adımlarını tamamladığınıza emin olun.
AdvStory widget'ı hikaye tepsisi listesini, hikayeleri ve içeriklerini *builder fonksiyonları kullanarak oluşturur.
AdvStory widget'ı kendi boyutunu belirleyemez, SizedBox veya Expanded içerisine yerleştirin.
Aşağıdaki kod, her biri 10 hikaye içeren 5 adet hikaye kümesi (cluster) oluşturur. Her hikaye kümesi için, kümeyi temsil eden bir widget (tray) oluşturulmalıdır.
AdvStory(
storyCount: 5,
storyBuilder: (storyIndex) => Story(
contentCount: 10,
contentBuilder: (contentIndex) => const ImageContent(url: ""),
),
trayBuilder: (index) => AdvStoryTray(url: ""),
)
Bu 8 satırlık kod (geçerli url'ler ile), aşağıdaki widget'ı ekranınıza ekler ve hikaye görüntüleme işlevlerini tam olarak sağlar. Kolay, değil mi?
Karanlık Tema
Aydınlık Tema